Kongre Konuları

- Bakteriyoloji
- Bitki Biyoteknolojisi
- Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
- Hayvan Biyoteknolojisi
- Biyoanaliz
- Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi
- Biyokimya
- Biyokimya ve Genomik
- Biyolojik Modelleme
- Biyolojik Veri Tabanları
- Biyomalzeme
- Biyomoleküller
- Biyomühendislik
- Biyoreaktör
- Biyosensör
- Çevre Biyoteknolojisi
- Endüstriyel Biyoteknoloji
- Enzimoloji
- Genetik Hastalıklar
- Genetik Mühendisliği
- Genomiks
- Gıda Biyoteknolojisi
- Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
- İmmünoloji
- Kanser Moleküler Biyolojisi
- Metabolomik
- Mikrobiyal Genetik
- Modelleme
- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Eğitimi
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
-Moleküler Hücre Biyolojisi
- Moleküler Mikrobiyoloji
- Moleküler Tanı
- Nanobiyoteknoloji
- Nanoteknoloji
- Omik Bilimleri
- Populasyon Genetiği
- Proteomiks
- Sitogenetik
- Tarımsal Biyoteknoloji
- Tıbbi Biyoloji
- Tıbbi Biyoteknoloji

13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler