Düzenleme Kurulu

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi


DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç AKÇAY, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi


DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kırşehir

Prof. Dr. Faruk SELÇUK Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir

Prof. Dr. Muhammet GAFFAROĞLU Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat, Kırşehir

Doç. Dr. Tuğba GÜRKÖK TAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Çankırı

Dr. Aslıhan Esra BİLDİRİCİ, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN, Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kayseri

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi TUTAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir

Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZKAN KOTİLOĞLU, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir

Arş. Gör. Dr. Merve ULUKAPI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kırşehir

                            
       


13. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Önerilen Kongreler