Düzenleme Kurulu

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Muhsin KONUK, Üsküdar Üniversitesi


DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Dilek PİRİM,  Bursa Uludağ Üniversitesi


DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Mustafa Ünal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Dr. Sevinç Akçay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Arş. Gör. Berkcan Doğan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı


                            
       


12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler