DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
KONGRE TAKVİMİ
KATILIM ÜCRETİ
KONGRE KONULARI
KONGRE YERİ
BİLDİRİ / POSTER FORMATI
ÖZET YÜKLEME
KONGRE BİLDİRİ KİTABI ve MAKALELERİN YAYINLANMASI
KONAKLAMA
SEKRETERYA
DİNLEYİCİ KATILIM KAYIT FORMU
SIKÇA SORULAN SORULAR
POSTER BASIM HİZMETİ
SPONSORLARIMIZ

 

 

 

  BİLDİRİ / POSTER FORMATI

ÖZET YAZIM KURALI 

Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Sağ - Sol Boşluk: 2 cm; Üst - Alt Boşluk: 2 cm verilmelidir. Makale adının sadece baş harfleri büyük; yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve  “Times New Roman”, 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak adres yazılmalı ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmeli, elektronik posta adresi, adresin altına eklenmelidir. Özet yazı karakteri “Times New Roman” 10 punto,  tek aralık olmalı ve özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

 Anahtar Kelimeler; alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır.

İngilizce özet kısmında adresin yazılmasına gerek yoktur.

Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisi de aynı sayfada yer almalı yani 1 sayfayı geçmemelidir (Aşağıdaki linkte yer alan "Örnek Bildiri Özeti'ne" göz atınız).   

 

 Örnek Bildiri Özeti İçin Tıklayınız (Türkçe ve İngilizce)

 

Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz:

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı

(Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir)
 

 Yazar en fazla 2 sunum (2 sözlü, 2 poster veya 1 sözlü+1 poster) ile kongreye katılabilir.

 

SUNUM BİLGİLERİ

Posterler 
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Slaytlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken; 

1. Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına, 
2. Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına, 
3. Slaytların yatay olarak hazırlanmasına, 
4. Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına, 

 

 

Sözlü Sunumlar İçin

1) Sözlü sunumlara 10 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır.
2) Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.

 

 Poster Yazım Kuralları

1) 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.
2) Poster Adı 36 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
3) Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
4) Yazar Ad(lar)ı 24 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
5) Yazar adres(ler)i 16 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.
6) Metin başlıkları 20 punto “Times New Roman” Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
7) Metin 18 punto “Times New Roman” Karakterinde yazılmalıdır.

Bu sayfa 10991 defa görüntülenmiştir.

 

çukurova üniversitesi logo ile ilgili görsel sonucu


 

              

Biyoloji.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr